Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Porada Jan

1915-?

legionista

Urodzony 21 stycznia 1915 r. w Kozubowie, gmina Chroberz, powiat Piczw, wojewdztwo kieleckie. Syn Jana i Julianny. Stan wolny, narodowo polska, wyznanie rzymskokatolickie. W 1928 r. ukoczy trzy oddziay szkoy powszechnej w Kozubowie. Zawd cywilny - robotnik niewykwalifikowany.

W latach 1937-1939 peni sub w 3. kompanii karabinw maszynowych w 4. Puku Piechoty w Kielcach. Dowdca kompanii por. Leon Pajk wystawi mu opini: "...Inteligencja przecitna, ambicje mae, jednak do sumienny, dojrzao subowa i dyscyplina dobre. Budowa fizyczna do dobra, wyksztacenie opanowa dobrze. Nadaje si na celowniczego modzierza. Dobry onierz". 23 marca 1939 r. zosta odkomenderowany do WST na Westerplatte. Po kapitulacji wzity do niewoli w Stalagu I A, gdzie przebywa do 7 wrzenia 1940 r. Po podpisaniu listy na pracownika cywilnego wszelki such o nim zagin. Po wojnie powiadomi matk o swoim oenku i pozostaniu na stae w Republice Federalnej Niemiec. W latach 70. rodzin o jego mierci w miejscowoci Alten Essen powiadomia ona. Wszelkie prby nawizania kontaktu z on zmarego nie daty rezultatu. Listy docieray do adresatki, zwrotw nie byo, lecz pozostaway i nadal pozostaj bez odpowiedzi.