Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Rejmer Julian

1915-1990

kapral

Urodzony 22 lutego 1915 r. w Opocznie, powiat Kielce. Syn pracownika PKP Juliana i Anny z domu Wyporkiewicz. Ukoczy sze oddziaw szkoy powszechnej i trzy kursy szkoy rzemielniczej. (Dyplom mistrzowski nr 1302 wydany przez Izb Rzemielnicz w Kielcach). Przed powoaniem do wojska pracowa jako wdliniarz w Kielcach.

W marcu 1938 r. wcielony do 4. Puku Piechoty w Kielcach. 27 wrzenia 1938 r. skierowany do Szkoy Podoficerskiej i 10 marca 1939 r. awansowany do stopnia starszego legionisty. Sub na Westerplatte peni od 17 marca 1939 r. Walczy jako karabinowy w obronie wartowni nr 4. Po kapitulacji wzity do niewoli, do Stalagu I A. W lipcu 1942 r. zwolniony przez lekarza obozowego powrci na Kielecczyzn. W sierpniu 1943 r. wstpi do oddziau partyzanckiego AK, dowodzonego przez Pawa Stpnia pseudonim "Gryf". W 1944 r. brat udzia w walkach z okupantem pod Antoniowem, Mniowem, Gruszk i w Lasach Snochowickich jako dowdca ckm, majc pseudonim "Ry". Po wyzwoleniu jako onierz AK ukrywa si. Po ujawnieniu si oddziau "Barabasza" te si ujawni. Zacz pracowa w Chcinach jako kasjer. W latach 1969-1972 jako kierownik sklepu, nastpnie a do emerytury (1978) w Zakadach Przemysu Misnego w Kielcach. Nalea do Stronnictwa Demokratycznego. Rent inwalidy wojennego otrzyma 2 stycznia 1978 r.

on Janin pozna w 1943 r. lub wzdli 26 grudnia 1945 r. Dwaj synowie: Marian ukoczy Politechnik witokrzysk, uzyska dyplom in. konstruktora i pracuje w Kieleckim Przedsibiorstwie Robt Mostowych; Jerzy ukoczy Uniwersytet Warszawski, jest doktorem filozofii w Szwajcarii, rektor uczelni Ramtente "Zug". Wnuki: Tomek ucze Liceum im. eromskiego w Kielcach, Matylda -studentka Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie, Protazy -koczy szko podstawow. Wdowa mieszka samotnie w Kielcach.

Zmar 18 grudnia 1990 r. na udar mzgu. Pochowany na Starym Cmentarzu w Kielcach, w Alei Zasuonych, kwatera 9-c.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Partyzancki (1968), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Krzy Oficerski Odrodzenia Polski (1986), odznaka "Za zasilili dla Kielecczyzny" (1989), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).