Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Poe Jan Wadysaw

1915-1943

legionista

Urodzony 13 wrzenia 1915 r. we wsi Parszw. Z dowodu osobistego (seria A nr 966579, wydanego l czerwca 1933 r. w Urzdzie Gminy w Wchocku), wynika, i: by robotnikiem wzrostu redniego, twarz mia pocig, wosy ciemne blond, oczy szare. Na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. z 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach w stopniu legionisty jako celowniczy km.

Do 1981 r. jego los by nieznany. Z Westerplatte zosta przewieziony do obozu jenieckiego Lager Bezeichnung M - Stammlager - VI - S Krefeid - Tichtenhein Arbeits-Kommando Nr. arb. Kdo 923, Gef. Nr I A - 2221.

Zmar w tym obozie jesieni 1943 r.

Ostatni list, z ktrego zaczerpnam adres obozowy, napisa do "Kochanych Ojcw" 15 sierpnia 1943 r.