Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gawlicki Micha

1898-1977

urzdnik cywilny

Urodzony 28 listopada 1898 r. w Optucku, woj. lwowskie. Syn Adama i Katarzyny Humeniukw. Ukoczy cztery oddziay publicznej szkoy powszechnej. W latach 1912-1914 terminowa w warsztacie lusarskim u mistrza Franciszka Szkleniawza w Optucku.

Od 5 sierpnia 1914 do 30 kwietnia 1918 r. suy w Legionach Polskich; od maja do 31 padziernika 1918 r. w armii austriackiej; od l listopada 1918 r. - w Wojsku Polskim. Do rezerwy zosta przeniesiony w 1921 r. w stopniu plutonowego. Do 1934 r. pracowa kolejno w firmach: "Aero" SA Komunikacja Powietrzna, w Kierownictwie Ruchu w awicy jako mechanik, w Puku Lotniczym w Krakowie w Warsztacie Parku jako monter patowcowy. Od l padziernika 1934 r. zatrudniony by w WST jako mechanik i pomocnik techniczny. W czasie obrony byt dowdc placwki "Elektrownia". Zosta ranny w gow. Po kapitulacji przebywa w obozie jecw wojennych w miejscowoci Stablack w Prusach Wschodnich (nr jeca 2195). 5 lipca 1940 r. na podstawie orzeczenia niemieckiej wojskowej komisji lekarskiej uznany jako trwale niezdolny do pracy zosta zwolniony do domu. Do 20 stycznia 1945 r. pracowa w Poznaniu w Zakadzie Oczyszczania Miasta.

W kwietniu 1945 r. powrci do Gdaska. Z jego inicjatywy przystpiono do tworzenia Zwizku Obrocw Westerplatte. Do 1948 r. pracowa jako lusarz maszynowy w Milicji Obywatelskiej (1945), w Stronnictwie Demokratycznym (1946), w Zwizkach Zawodowych (1947) i w Gdaskich Warsztatach Samochodowych (1948). Od padziernika 1948 r. byt kontrolerem technicznym w Stoczni Gdaskiej. Ze wzgldu na stan zdrowia w 1968 r. otrzyma rent specjaln.

Zmar 28 stycznia 1977 r. Pochowany w Gdasku na Cmentarzu Srebrzysko w kwaterze wojskowej.

Odznaczenia: przedwojenne - Krzy Niepodlegoci, Medal Pamitkowy za Wojn 1918-1921, Medal Pamitkowy 10-lecia Odzyskania Niepodlegoci, Brzowy Medal "Za dugoletni sub";

powojenne - Srebrny Krzy Orderu VM (1945), Medal za Odr,

Nys i Batyk (1947), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1947), Odznaka Grunwaldzka (1947), Srebrny Krzy Zasugi (1957), Zoty Krzy Zasugi (1959).