Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Duzik Ryszard

1921-1985

pracownik kontraktowy

Urodzony 24 wrzenia 1921 r. w Ujedzie, powiat Brzeziny, wojewdztwo dzkie. Syn Stefana i Anny z domu Nowakowska. Ukoczy siedem oddziaw szkoy powszechnej.

1 lutego 1939 r. przyjty do pracy w WST w charakterze niewykwalifikowanego robotnika w elektrowni. Pracowa tu ju jego ojciec - Stefan, sprawujcy od 1936 r. funkcj elektromontera. W czasie obrony otrzyma polecenie dyurowania w elektrowni. Kiedy elektrownia przestaa dziaa - wykonywa inne polecenia i czynnoci pomocnicze. Po kapitulacji w grupie pracownikw cywilnych zosta ulokowany w obozie dla Polakw, mieszczcym si w budynku koszarowym przy ulicy Oliwskiej w Nowym Porcie, skd wraz z ojcem, Deikiem i Januszewskim byli wzici do uporzdkowania terenu Westerplatte. 27 wrzenia 1939 r. zosta przeniesiony do Kadowa koo Tczewa i umieszczony w budynku byej Polskiej Placwki Celnej. Po trzech tygodniach odwieziony do Stutthofu. Krtko potem przerzucony do podobozu w Matzkau (dzisiejsze Makowy koo Gdaska). Pracowa przy budowie barakw dla onierzy Wehrmachtu. W poowie 1941 r. skierowany zosta do pracy w Wytwrni Beczek w Gdasku. Mieszka w przyfabrycznych barakach a do wyzwolenia.

W kwietniu 1945 r. powrci do Ujazdu i pracowa w warsztacie ojca. W 1951 r. wyjecha do odzi, oeni si z Wiesaw. Jako elektryk samochodowy rozpocz prac w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, gdzie doczeka emerytury w 1980 r. Od 1950 r. nalea do PZPR i byt czonkiem organizacji kombatanckiej ZBoWiD.

Zmar 16 grudnia 1985 r.

ona i dwie crki mieszkaj w odzi.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1964), Odznaka 1000-lecia Pastwa Polskiego (1966), Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1972), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1978), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).