Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Grodecki Stefan Ludwik

1903-1968

urzdnik cywilny

Urodzony 25 sierpnia 1903 r. w Niedwiedziu, powiat Limanowa, wojewdztwo krakowskie. Syn Jana i Karoliny. Szkol powszechn ukoczy w 1915 r.; egzamin dojrzaoci zda w 1923 r. W 1924 r. odbyt praktyk fabryczn w firmie Zieleniewski w Krakowie.

Rozpocz studia na Politechnice Gdaskiej na wydziale budowy maszyn i elektroniki; 14 sierpnia 1929 r. przerwa studia i zosta powoany do czynnej suby wojskowej w Szkole Podchorych w Dblinie i w 2. Puku Lotniczym w Krakowie. 18 wrzenia 1930 r. przeniesiony do rezerwy. Rozpocz prac w dziale prdw silnych w Dyrekcji Kolei Pastwowych w Gdasku. l sierpnia 1934 r. przyjty do pracy w Wojskowej Skadnicy Tranzytowej na Westerplatte. Do jego obowizkw nalea nadzr urzdze technicznych, dwigw w basenie portowym, elektrowni awaryjnej, sieci wodocigowej i elektrycznej na terenie WST. l stycznia 1936 r. mianowany porucznikiem-obserwatorem rezerwy w korpusie oficerskim aeronautyki. W czasie obrony Westerplatte byt adiutantem komendanta Henryka Sucharskiego. Okres 5,5-letniej niewoli przey jako jeniec wojenny w Niemczech w Woldenbergu w Oflagu II C.

Od 1 lipca do 30 padziernika 1945 r. pracowa w Porcie Gdaskim jako kierownik ruchu portowych urzdze przeadunkowych. Od l XI 1945 do 111950 r. w Centrali Zbytu Produktw Przemysu Wglowego Gdask-Gdynia zatrudniony byt na stanowiskach: starszego inyniera ruchu, kierownika technicznego portu wglowego i gwnego inyniera portu. Od stycznia 1950 do kwietnia 1954 r. by naczelnym inynierem ruchu w Zarzdzie Portu Gdask-Gdynia. W zwizku z reorganizacj przedsibiorstwa portowego l kwietnia 1954 r. przeniesiony do Warszawy na stanowisko gwnego mechanika w Ministerstwie eglugi - Centralnego Zarzdu Portw. W czasie pobytu w Gdasku nalea do Zwizku Polakw (do 1939 r.), a od czerwca 1945 r. do Stronnictwa Demokratycznego i Zwizku Obrocw Westerplatte. W 1948 r. zosta czonkiem organizacji kombatanckiej ZBoWiD. Byt onaty. Mieli dwoje dzieci:

syna Jana (1946), crk Barbar (1949)

Odznaczenia: Brzowy Medal "Za dugoletni sub" (1938), Srebrny Krzy Orderu VM (1945), Srebrny Krzy Zasugi (1946), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1947), Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Zloty Krzy Zasugi (1952), Krzy Kawalerski Orderu "Polonia Restituta" (1955), Medal 10-lecia PRL (1955), Zota Odznaka "Zasuony Pracownik Morza" (1956).