Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Grudziski Bronisaw

1911-1992

kapral zawodowy

Urodzony 4 lutego 1911 r. w Sawkowie, powiat Olkusz, wojewdztwo krakowskie. Syn Stanisawy i Marii. Ukoczy siedem oddziaw szkoy powszechnej.

W latach 1933-1934 odbywa czynn sub wojskow w 2. Puku Piechoty Legionw w Sandomierzu, w ktrym pozosta jako kapral zawodowy. Na Westerplatte przyby 17 marca 1939 r. W czasie obrony by dowdc wartowni nr 2. By kontuzjowany. Dosta si do niewoli jenieckiej, z ktrej powrci w 1945 r. do Stawkowa. Rozpocz sub wojskow w 16. Samodzielnym Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej w Katowicach. Stamtd zosta przeniesiony do 3. Brygady Pancernej do Opola, skd trafi do 6. Drezdeskiego Puku Czogw we Wrocawiu. Odszed do cywila w stopniu starszego sieranta w 1950 r. Pracowa w Fabryce Wyrobw z Drutu w Sawkowie do 1966 r. Nominacj na stopie ppor. rezerwy otrzyma w 1989 r.

Zmar nagle 4 stycznia 1992 r.

Wdowa Irena mieszka w Sawkowie. Dwaj synowie zdobyli zawody zootechnika i leniczego.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1946), Odznaka Grunwaldzka (1946), Srebrny Krzy Orderu VM (1960), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984).