Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Grudzie Jzef

1915-1981

legionista

Urodzony 4 sierpnia 1915 r. w Stradlicach, powiat Kielce. Syn Marcina i Agnieszki. Uczszcza do wiejskiej szkoy powszechnej w Stradlicach.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 17 marca 1939 r. Walczy w obronie placwki "Przysta". Zosta ranny i kontuzjowany. Internowany do Stalagu I A; w poowie wrzenia 1939 r. zainicjowa udan ucieczk, podczas ktrej natkn si na rozproszone oddziay konne Wojska Polskiego, i z nimi dotar do Warszawy. Z powodu niezaleczonej rany ulokowany zosta pord rannych w szpitalu warszawskim. Po kolejnym bombardowaniu stolicy pocig sanitarny dotar do Wilna, gdzie rannych ulokowano w szpitalu na Antokolu. Po wkroczeniu Rosjan wywieziony w okolice Kowna, do majtku hrabiego Przdzieckiego w Rokiszkach, gdzie pracowa przy trzodzie chlewnej. Po roku i dwch miesicach ulokowany w obozie Kozielsk, pracowa w lesie przy stawianiu barakw, spawianiu i wyrbie drzewa. Do obozu przyby gen. Anders, by tworzy Polsk Armi. Jako ochotnik okaza si zbyt saby i niezbyt postawny. Wkrtce zosta wcielony do tworzcej si w Sielcach nad Ok Dywizji Kociuszkowskiej, z ktr ruszy szlakiem bojowym wiodcym na zachd. Walczy pod Lenino, wyzwala Warszaw, bit si na Wale Pomorskim, brat udzia w zdobyciu Berlina 2 maja 1945 r. Pod koniec 1945 r. powrci z wojskiem do Polski, do Chorzowa i tam zosta zdemobilizowany.

Z Chorzowa wrci do rodzinnych Stradlic, do starej matki i brata. W sylwestra 1945 r. pozna sw przysz on Stanisaw. Zbudowali w Broczycach may dom, byli bezdzietni i sami prowadzili gospodarstwo rolne.

Zmar 15 lipca 1981 r., ona w kilka lat pniej. Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).