Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gryczman Jan

1898-1985

chory

Urodzony 20 kwietnia 1898 r. w Przeworsku. Syn pracownika cukrowni Wojciecha i matki Katarzyny. Ukoczy sze klas gimnazjum, kurs rolniczy, jednoroczny kurs prawa.

W 1920 r. odbywa czynn sub wojskowa w 5. Puku Piechoty Strzelcw Podhalaskich w Przemylu. Od 6 stycznia 1923 do 15 marca 1939 r. - sub zawodow w WP w 3. Puku Piechoty w Jarosawiu. Na Westerplatte przyby w stopniu chorego". W czasie obrony z-ca dowdcy placwki "Prom" w pierwszej fazie, a po wycofaniu wartowni nr l. By ranny i kontuzjowany. Z Westerplatte przewieziony do obozu w Austrii w Alpach, nastpnie do Woldenbergu Neumerk, Oflag II C, gdzie by do lutego 1945 r. Po zlikwidowaniu obozu w wyniku zbliajcego si frontu, wraz z jecami zosta przepdzony w gb Rzeszy.

Po wyzwoleniu 12 marca 1945 r. stan przed komisj rejestrujc oficerw Armii Polskiej powracajcych z niemieckich obozw jenieckich. Na mocy owiadczenia nr 174 w Rejonowej Komisji Uzupenie w Jarosawiu otrzyma skierowanie do Oficerskiej Szkoy Intendentury w Lublinie. Po jej ukoczeniu peni funkcj kwatermistrza w Modlinie i w puku saperw we Wocawku. W Grudzidzu zosta z-c kwatermistrza dywizji. Na emerytur odszed z wojska 9 kwietnia 1954 r. w stopniu kapitana. W cywilu rozpocz prac w Odlewni i Emalierni w Grudzidzu jako kierownik transportu. Std przenis si do Nowej Dbi, by obj stanowisko prezesa Spdzielni Inwalidw.

W wyniku wylewu krwi do mzgu utraci mow i zdolno pisania. Mia podczony do serca stymulator. W tym stanie w latach 1978-1985 by pensjonariuszem Domu Weterana ZBoWiD w Warszawie. Mia on i dwoje dzieci. Zmar 19 lipca 1985 r.

Odznaczenia: Brzowy Krzy Zasugi (1926), Medal "Za dugoletni sub" (1938), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1946), Srebrny Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1947), Srebrny Krzy Orderu VM (1953), Odznaka Grunwaldzka (1960).