Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Drd Wadysaw

1915-1946

kapral

Urodzony 20 lipca 1915 r. w Chwalowicach koo Iy. Ojciec Mikoaj (ur. 1880) w Mircu oeni si w 1903 r. z Katarzyn Drozd. By zatrudniony w majtku pakostawskim pocztkowo przy pracach sezonowych (1898) jako tzw. bandos (eromski), a nastpnie jako robotnik rolny. W roku urodzenia Wadysawa przez wie Pakostw przebiega front midzy wojskami rosyjskimi i austro-niemieckimi. Ludno wsi i majtku zostaa ewakuowana poza lini frontu. Rodzina Drdw powrcia do Pakosawia jesieni 1915 r. Wadysaw ukoczy sze oddziaw szkoy powszechnej w Pakostawiu. Pracowa jako ucze u ogrodnika w miejscowym majtku ziemskim.

Do suby wojskowej zosta powoany w 1937 r. do 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. 17 marca 1939 r. przyby na Westerplatte w stopniu starszego legionisty jako karabinowy', gdzie 21 maja zosta mianowany do stopnia kaprala. W czasie obrony walczy w obsudze wartowni nr l. By ranny. W niewoli przebywa do 1943 r. w Stalagu I A. Po udanej ucieczce do Pakostawia ukrywa si na strychu w czworakach u brata Stefana. Poszukiwany przez andarmeri w kwietniu 1943 r. po ujawnieniu si zosta skierowany do pracy w ogrodnictwie w pakostawskim majtku znajdujcym .si pod zarzdem niemieckim. Oeni si ze Stanisaw Gut (16 maja 1943 r.). 11 stycznia 1945 r. zosta wywieziony w okolice Wrocawia, gdzie pracowa przy naprawie torw kolejowych. 20 czerwca 1945 r. chory i skrajnie wycieczony powrci do domu. Z rozparcelowanego majtku dworskiego dosta 3 ha ziemi.

Zmar 30 kwietnia 1946 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Iy. W 1994 r. na Jego mogile z inicjatywy Zwizku Harcerstwa Polskiego umieszczono tabliczk z napisem: "Obroca Westerplatte".

Crka Alina Maria nie yje, syn Jerzy mieszka w Pakostawiu, gospodarzc na ojcowinie.