Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Drobek Bronisaw

1915-1998

kapral

Urodzony 3 kwietnia 1915 r. w Blotnowoli. Syn Macieja i Tekli z domu Podsiado. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska pracowa u rodzicw na roli.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte zosta skierowany w marcu 1939 r. w stopniu starszego legionisty ze specjalizacj karabinowego, l lipca 1939 r. awansowany do stopnia kaprala'. W czasie obrony by celowniczym ckm w wartowni nr 3. Do 1940 r. przebywa w niewoli

jenieckiej w Stalagu I A. Pniej przewieziony w gb Niemiec pracowa w gospodarstwach niemieckich w Nadrenii, niedaleko Krefeldu.

Po wyzwoleniu przez armi amerykask w 1946 r. powrci w rodzinne strony. Oeni si w 1948 r. Prowadzi gospodarstwo rolne przejte po ojcu. Po przepisaniu ziemi w 1975 r. na dzieci, otrzyma rent rolnicz. By czonkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Rent inwalidy wojennego uzyska w 1991 r. Zmar 11 grudnia 1998 r.

Wdowa mieszka w Botnowoli. Crka Danuta, dwch synw: Marian i Edward, dwie wnuczki: Urszula i Barbara oraz wnuk Grzegorz, mieszkaj razem w jednej zagrodzie wiejskiej, w ktrej oprcz wiekowego domu "ojcw" stoi okazay dom murowany.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci (1945), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).