Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dudzic Ignacy

1915-1996

kapral

Urodzony 31 grudnia 1915 r. w Dobrzeszowie w powiecie kieleckim w rodzinie rolniczej Ignacego i Franciszki ze Stpniw. Mia trzy siostry i piciu braci. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach i jako starszy legionista ze specjalizacj karabinowego 31 marca przyby na Westerplatte. Latem 1939 r. zosta awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony walczy w obsudze koszar. Po kapitulacji przewieziony do Stalagu I A. Pracowa przy budowie schronw i umocnie niemieckich. Wiosn 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej dotar do Mawy. Zosta wcielony w szeregi Wojska Polskiego. Zdemobilizowany w 1946 r. we Wrocawiu. Wyjecha do Ciechanowa i oeni si z Helen Olszak. Pracowa jako zdun w Ciechanowskim Przedsibiorstwie Budowlanym, do 1973 r., w ktrym przeszed na emerytur. Rent inwalidy wojennego oraz nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1990 r.

Zmar 10 lipca 1996 r.

Wdowa Helena mieszka w Ciechanowie. Z trojga dzieci dwoje nie yje. Pozostawi omioro wnukw, prawnukw piciu.

Odznaczenia: dziewiciokrotnie by odznaczany medalami i odznaczeniami pamitkowymi. Srebrny Krzy Orderu VM (1989).