Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Domo Wadysaw

1917-1984

kapral nadterminowy

Urodzony 29 lipca 1917 r. w Ocieskach, powiat Kielce. Syn Jana i Jadwigi z domu Wjcik. Mia dwie siostry Katarzyn i Mari, dwch braci Ludwika (ppk. walczy pod Monte Cassino) i Andrzeja. Nauk z zakresu szkoy powszechnej rozpocz w miejscu urodzenia, a zakoczy w Radomiu, korzystajc z pomocy materialnej mieszkajcego tam starszego brata Ludwika. Od 5 wrzenia 1934 r do 28 czerwca 1937 r.-ucze szkoy wojskowej dla maoletnich podoficerw w Nisku. Po ukoczeniu szkoy podoficerskiej od 30 czerwca 1937 r. zosta przydzielony do 2 Puku Piechoty Legionw 2 kompanii CKM w Sandomierzu jako instruktor. Od 5 wrzenia 1938 r. do 7 marca 1939 r.-kurs dla podoficerw nadterminowych 3. Puku Piechoty w Jarosawiu, skd 14 marca 1939 r. jako podoficer w stopniu kaprala zosta oddelegowany do obrony wybrzea na "Westerplatte" jako dowdca warty. Mianowany plutonowy 20 czerwca 1939 r. W czasie obrony "Westerplatte" 01-07.IX.1945 r. by zastpc dowdcy wartowni nr.2 nad kanaem od strony poudniowej.

Po kapitulacji zosta wywieziony do obozu jenieckiego Stalag I A- Stablack koo Krlewca w Prusach Wschodnich. Pracowa w gospodarstwach niemieckich do maja1945r./w tym obz karny-za prb ucieczki z obozu jenieckiego w marcu 1944 r./ Pozna tam Lidi Masow (urodzona 20lutego1922 r w Ulitkino - Rosja), wywiezion (wraz z modsz siostr Genowef ur. w 1937)z Rosji na roboty przymusowe, z ktr po wkroczeniu Armii Czerwonej wzi lub 12 lutego 1945 r. w Stablaku. Przyjechali razem do Kielc 8 maja 1945 r. Od 20 maja 1945 r. podj prac w Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Kielcach jako konduktor, nastpnie1956 - dyspozytor, a od 1965 jako starszy rewizor pracowa do czasu przejcia na emerytur w 1978 r. Bezpartyjny, nalea do Zwizku Bojownikw o Wolno i Demokracj od 1961 r. Rent inwalidy wojennego otrzyma 21 lipca 1978 r.

Zmar 16 listopada 1984 r., ona zmara 28 grudnia 2005 r. Pochowani na Cmentarzu Prawosawnym w Kielcach.

W Kielcach mieszka syn Andrzej (1952)-ukoczy Politechnik witokrzysk, wnuczka Kamila (1982)-ukoczya Akademi witokrzysk i dwch wnukw: Micha (1976)-ukoczy Akademi witokrzysk ,Tomasz (1980)-ukoczy Politechnik witokrzysk .

Odznaczenia : Medal Zwycistwa i Wolnoci (04.V.1949) Odznaka Grunwaldzka (20.VII.1960), Krzy Srebrny Orderu "Virtuti Militari" (10.IX.1960), Odznaka XX-lecia PKS (07.XI.1966) Zota Honorowa Odznaka Zasuonego Dziaacza ZZTD (28.IV.1974), Medal 30-lecia Polski Ludowej (22.VII.1974), Odznaka "Za zasugi dla Kielecczyzny" (16.IX.1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (9.IX.1981), Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (01.VIII.1984), Odznaka Honorowa "Za zasugi dla Gdaska" (22.VIII.1984), pomiertnie -Honorowa Odznaka "Obroca Westerplatte"(01.IX.1994).