Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Baran Wadysaw

1906-1976

plutonowy zawodowy

Urodzony 12 czerwca 1906 r. w Bronowicach, powiat Kielce. Syn Jzefa i Anastazji z domu Wrbel. Mia dwanacioro rodzestwa. Przed powoaniem do wojska uczszcza do Szkoy Wydziaowej w Krakowie.

17 padziernika 1927 r. wcielony do czynnej suby w 2. Puku Piechoty Legionw w Piczowie, 2. kompania ckm. 1 maja 1928 r. ukoczy szko podoficersk w stopniu kaprala. Po roku awansowa na plutonowego i pozosta w subie wojskowej jako podoficer zawodowy. W 1930 r. zosta przeniesiony do Sandomierza, skd w marcu 1939 r. przyby na Westerplatte w stopniu plutonowego zawodowego. Sub w Wojskowej Skadnicy Tranzytowej peni od 31 marca 1939 r. W czasie obrony by dowdc karabinw maszynowych placwki "Prom". Po zbombardowaniu wartowni nr 5 broni placwek "Tor kolejowy", "Fort", a nastpnie wartowni nr 3.

Przebywa w niewoli niemieckiej: w Stalagu I A - (nr jeca 1510). Po udanej ucieczce z niewoli w 1942 r. powrci do domu. Wstpi do oddziaw partyzanckich AK, przyjmujc pseudonim "Uparty". W listopadzie 1944 r. aresztowany i wywieziony do agrw na terenie ZSSR: Borowicze (nr jeca 270), wierdtowsk (nr jeca 531), Szybatowo (nr 284). Powrci w listopadzie 1947 r. Chcia za wszelk cen uzyska niezaleno i dlatego zacz si uczy. Studiowa zaocznie w Szkole Gwnej Planowania i Statystyki w Warszawie. Po ukoczeniu studiw w 1952 r. rozpocz prac w Polskich Zakadach Zboowych w Dwikozach, a nastpnie do emerytury w Spdzielni Inwalidw w Sandomierzu. Jako ksigowy by przysigym biegym sdowym w dziedzinie ksigowoci. By inwalid wojennym.

Zwizek maeski zawar z Leokadi 18 wrzenia 1932 r. Wychowali dwoje dzieci: crka Barbara (1933) - ukoczya Politechnik dzk, obecnie emerytka, syn Jerzy Wojciech (1937) - ukoczy Politechnik Krakowsk (nie yje od 1983 r.). Wnuki: Dorota, Jarosaw, Rafa, Joanna, Piotr, Jacek. Prawnukw dziesicioro.

Zmar 30 sierpnia 1976 r.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1947), Krzy Partyzancki (1959), Krzy Walecznych (1960), Srebrny Krzy Orderu VM (1966); odznaki: "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1961), "Za zasugi dla Kielecczyzny" (1967).