Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Bartocha Stanisaw

1915-1990

strzelec

Urodzony 9 grudnia 1915 r. w Baumgarten. Syn Bonifacego i Julianny z domu Kupisz. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej.

W latach 1938-1939 sub czynn odbywa w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 5 kwietnia 1939 r. jako strzelec - celowniczy modzierzy1. W czasie obrony obsugiwa karabin maszynowy w wartowni nr 6. W niewoli w Prusach Wschodnich pocztkowo przydzielony by do roboty w gorzelni. W 1941 r. przeniesiony na wysp Fehmarn, w pobliu granicy duskiej, gdzie pracowa w niemieckich majtkach.

5 maja 1945 r. po wyzwoleniu przez oddziay angielskie - z miejscowoci Haffkrug, niedaleko Neustadtu, przewieziony zosta do Lubeki i umieszczony w zgrupowaniu koszarowym. W 1947 r. powrci do kraju. W Kopalni Wgla Kamiennego "Sosnowiec" pracowa jako grnik od 11 XII 1948 do 2 II 1971 r. Po przejciu na emerytur do 1989 r. by w tej kopalni dozorc nocnym na p etatu. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i uniform oficerski otrzyma w 1989 r.

Od 1984 r. by wdowcem. Mia czworo dzieci: dwch synw i dwie crki. Barbara rencistka, Zbigniew jako pracownik kopalni "Sosnowiec" uleg wypadkowi i jest na rencie inwalidzkiej, Stanisaw pracuje w Urzdzie Skarbowym w Mysowicach, Grayna zajmuje si prowadzeniem domu. Wnuki: Mariusz, Artur, ukasz, Anna; prawnuki: Mariusz i Ewelina.

Zmar 14 wrzenia 1990 r. Pochowany na cmentarzu Pekin w Sosnowcu.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945) i Odznaka Grunwaldzka, Krzy Walecznych, Brzowy Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989).