Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Batowski Stanisaw

1915-1988

kapral

Urodzony 31 stycznia 1915 r. w Mayszynie, powiat Starachowice. Syn Andrzeja i Antoniny. Ukoczy sze oddziaw szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska mieszka w Wchocku i pracowa w tartaku.

W 1938 r. wcielony do wojska w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Dnia 5 kwietnia 1939 r. w stopniu starszego legionisty jako dziaonowy przyby na Westerplatte. 21 maja 1939 r. awansowany przez komendanta mjra H. Sucharskiego - do stopnia kaprala. W czasie obrony - by w obsudze modzierzy. Po kilkutygodniowym przebywaniu w niewoli w Stalagu I A, odesany pod francusk granic do Diisseldorfu i zatrudniony w fabryce broni. W styczniu 1943 r. zaopatrzony w kart urlopow robotnika polowego dosta si do Starachowic. Nie powrci z urlopu do Niemiec, a zatrudni si w duym dworze w Pakosawiu, ktrym zarzdza Niemiec. Zawar zwizek maeski i dosta si do pracy przy produkcji dzia cikich, cekaemw i dzia przeciwlotniczych w fabryce w Starachowicach. Praca trwaa do lipca, zaledwie miesic, gdy Niemcy przystpili do likwidacji zakadu, przerzucajc go wraz z pracownikami w gb Niemiec. Trafi do miejscowoci Watenstadt niedaleko Hanoweru. Tam pracowa do kwietnia 1945 r. jako tokarz.

Po wyzwoleniu przez Amerykanw przebywa w obozie ozdrowiecw do listopada 1945 r. W wyniku midzynarodowych porozumie wraz z innymi Polakami skierowany do Szczecina i oddany pod dozr polskich wadz wojskowych. Wyposaony w odpowiedni dokument by wolny i powrci do Starachowic. Rozpocz prac w Fabryce Samochodw Ciarowych. Przez trzy lata na wydziale mechanicznym przy remontach kapitalnych maszyn, potem przeszed na monta samochodw, gdzie przepracowa do emerytury, do 1975 r. By czonkiem PZPR.

Batowscy mieli picioro dzieci, ktre po ukoczeniu szk zaoyy wasne rodziny.

Zmar 17 marca 1988 r.

Odznaczenia: Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1966), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).