Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kauski Zdzisaw

1915-1972

kapral

Urodzony 21 stycznia 1915 r. w miejscowoci Liw, powiat Wgrw w Warszawskiem. Syn Franciszka i Magorzaty z Wysockich. Pochodzi z rodziny robotniczej. Mia dwch braci: Wadysawa i Dominika oraz siostr Aniel. Przed powoaniem do wojska by robotnikiem fizycznym.

W latach 1937-1938 peni czynn sub wojskow w 5. Puku Piechoty Legionw w Wilnie, na Westerplatte od 20 wrzenia 1938 r. W czasie obrony walczy pocztkowo w obsadzie koszar, a nastpnie na placwce "Fort". Po kapitulacji trafi do Stalagu I A (nr jeca 2215), wiziony do czerwca 1940 r. Po podpisaniu listy na pracownika cywilnego zosta skierowany do pracy w gospodarstwie leniczego Materny koo Krlewca, gdzie pozna sw przysz on Janin, wywiezion z apanki w odzi na roboty przymusowe. W leniczwce pracowali razem do momentu wyzwolenia w marcu 1945 r.

Powrcili do kraju i w maju 1945 r. zawarli zwizek maeski. Rozpocz pierwsz powojenn prac w Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Wgrowie, nastpnie w Spdzielni Wielobranowej i w Przedsibiorstwie Eksploatacji Rurocigu Naftowego w stacji pomp w Zawadach. Mieli picioro dzieci: Irena, Edmund, Krystyna, Wadysaw, Anna, ktre ukoczyy szkoy rednie i zawodowe. Zaoyy wasne rodziny. Dziewicioro wnukw i jeden prawnuk.

Zmar nagle w drodze do pracy w dniu 25 lipca 1972 r.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960).