Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dominiak Franciszek

1914-1999

starszy strzelec

Urodzony 29 stycznia 1914 r. we wsi Borowa w powiecie grjeckim. Syn Stanisawa i Rozalii z Dudziskich. Ukoczy siedem oddziaw szkoy powszechnej. Po wojnie skoczy redni szko handlow.

W latach 1937-1938 odbywa czynn sub wojskow w 5. Puku Piechoty Legionw w Wilnie. Na Westerplatte przyby 20 wrzenia 1938 r. Brat udzia w obronie placwki "Prom". By ranny. Po kapitulacji przewieziony do szpitala w Gdasku. W grudniu 1939 r. przetransportowany przez Niemcw do obozu w Toruniu. W 1940 r. przebywa w Zakadzie Przeszkolenia Inwalidw Wojennych w Warszawie. Urzd Opieki nad Inwalidami Wojennymi przyzna mu czasow zapomog pienin jako ciko poszkodowanemu "onierzowi byego pastwa polskiego z wyprawy wojennej 1939 r.". W styczniu 1942 r. na terenie Szpitala Ujazdowskiego wstpi do ruchu oporu, pocztkowo do Zwizku Walki Zbrojnej. W wyniku pniejszego przeksztacenia si ZWZ w Armi Krajow by w zgrupowaniu o nazwie "Jele" w kompanii 1109. W zgrupowaniu tym bra udzia w walkach w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r., m. in. w ataku na Komend SS na al. Szucha.

W latach 1945-1978 by zatrudniony jako magazynier w Wojewdzkiej Spdzielni Spoywcw "Spoem" w Warszawie. Od 1979 r. jako emeryt nadal pracowa w teje spdzielni na p etatu. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1985 r.

Zmar w nocy z 17 na 18 maja 1999 r. Spoczywa w grobie rodzinnym w Przybyszewie, powiat Biaobrzegi nad Pilic.

Odznaczenia: Srebrny Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960); Zoty Krzy Zasugi (1970), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1975), Brzowy Medal "Za zasugi dla Obronnoci Kraju" (1973), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1 W (1983), Warszawski Krzy Powstaczy (19S3), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), odznaka honorowa ,Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), odznaka "Obroca Westerplatte" (1994), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997)