Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Maca Jzef

1914-1994

kapral

Urodzony 10 grudnia 1914 r. w Jeleniu, powiat Chrzanw w Krakowskiem. Syn rodziny grniczej Jana i Janiny z domu Proksa. Ukoczy szkol powszechn i pracowa jako pomocnik murarza.

4 listopada 1937 r. wcielony do wojska, do 5. Puku Piechoty Legionw w Wilnie. Na Westerplatte przyby 20 wrzenia 1938 r. W dniach obrony walczy w obsadzie placwki "Przysta". Wzity do niewoli przebywa w Stalagach I A i II B (nr jeniecki 12380). Za usiowanie ucieczki w marcu 1942 r. zosta osadzony w obozie koncentracyjnym w Owicimiu (nr winia w serii EH -1470). W maju 1942 r. przewieziony do obozu pracy w Zalsgiter. Po wkroczeniu wojsk angielskich wiosn 1945 r. powrci do domu. Podj prac w kopalni wgla kamiennego w Jaworznie, w ktrej przepracowa trzydzieci dwa lata jako grnik doowy. Rent inwalidy wojennego otrzyma w 1984 r.

Zmar 11 marca 1994 r. Pochowany na cmentarzu w Jaworznie-Jele.

Brak danych o dacie zawarcia pierwszego maestwa. Po raz drugi oeni si z Mari, by winiark obozw koncentracyjnych Ravensbrtick i Bergen Belsen, w ktrych osadzona bya od 1943 r. za udzia w ruchu partyzanckim w Grach Luszawskich.

Wdowa mieszka w Jaworzynie. Jest ludow poetk, m.in. napisaa w 50. rocznic obrony WST wiersz dedykowany obrocom Westerplatte.

Odznaczenia: Brzowy Krzy Zasugi (1959), Srebrny Krzy Zasugi (1965), Krzy Walecznych (1968), Order Sztandaru Pracy, II klasy (1969), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1971), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Krzy Owicimski (1985), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).