Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

ankiewicz Antoni

ur. 1917

strzelec

Urodzony 13 kwietnia 1917 r. we wsi Buaty, kolonia w Buciach, powiat Szczuczyn, wojewdztwo Nowogrdek. Syn Adolfa i Florianny z domu Kursa. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Do odbycia czynnej suby wojskowej powoany w marcu 1939 r. do 85. Puku Piechoty w Nowej Wilejce, skd na Westerplatte przyby 13 marca 1939 r. W czasie obrony by w obsadzie wartowni nr l. Ranny w rk. Wzity do niewoli przez miesic przebywa w Stalagu I A, nastpnie skierowany do pracy cywilnej na terenie okupowanej Francji. W 1944 r. nadeszo wyzwolenie przez wojska amerykaskie. Wcielony do I Dywizji Pancernej pod dowdztwem gen. Stanisawa Mczka. 24 wrzenia 1948 r. uzyska zawiadczenie (nr 82908) o zakoczeniu suby w Polskich Siach Zbrojnych pozostajcych pod dowdztwem brytyjskim.

Gwna Komisja Likwidacyjna stwierdzia, i "...bombardier Antoni ankiewicz peni sub w Polskich Sitach Zbrojnych do 24 IX 1946 r. jako kierowca ciarwki. W latach 1947-1981 pracowa a do przejcia na emerytur w londyskiej firmie Construction Company". Jest czonkiem Klubu Pszczelarzy w Londynie. Pierwszy raz po wojnie przyby do Gdaska na Zjazd Westerplatczykw w 1994 r. on Barbar Hanis, Angielk, pozna po zakoczeniu wojny. Jedyna crka Mandy (1949) ukoczya College, z zawodu komputerowy operator, mieszka i pracuje w Londynie.

Odznaczenia: Srebrny Krzy VM i stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w Ambasadzie Polskiej w Londynie (1991); Medal 1000-lecia Gdaska (1997), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP (1997).