Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Lelej Jan

ur. 1917

strzelec

Urodzony 10 maja 1917 r. w Ugach, powiat Wooyn. Syn Kazimierza i Genowefy; wychowany w rodzinie rolniczej. Ukoczy szkol powszechn i dwa lata szkoy lusarsko-mechanicznej. Przed powoaniem do wojska pomaga rodzicom w gospodarce.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 86. Puku Piechoty Legionw w Moodecznie. skd na Westerplatte przyby

13 sierpnia 1939 r. Peni wart nocn z 31 sierpnia na l wrzenia 1939 r. Podczas obrony walczy w wartowni nr 5, a po jej zbombardowaniu w skadzie placwki "Tor kolejowy". By kontuzjowany. Po kapitulacji wzity do Stalagu I A; pracowa w polu, reperowa samochody, kopa rowy i by murarzem. W styczniu 1945 r. w miar przybliania si frontu, rozpoczta si ewakuacja ludnoci cywilnej niemieckiej i jecw wojennych. Cofali si poprzez ziemi olsztysk w kierunku Morga na Zalew Wilany. W poowie lutego 1945 r., nie baczc na bombardowania, przedosta si po kruchej tafli lodu na drug stron i 10 marca dotar do Kamienicy Krlewskiej. Po wkroczeniu Rosjan pieszo dotar do Biaegostoku. Ale tu si okazao, e do rodzinnej wsi Ugy potrzebna jest wiza, gdy ley poza granicami pastwa polskiego.

W Biaymstoku pozna 11 lat modsz od siebie Jadwig, z ktr oeni si. Zamieszkali w Ostrdzie. W latach 1946-1954 pracowa jako intendent w Milicji Obywatelskiej i Urzdzie Bezpieczestwa Publicznego w Ostrdzie. Od 1955 r. by tokarzem w Zakadach Naprawczych Taboru Kolejowego, w ktrych sprawowa spoeczn funkcj przewodniczcego rady zakadowej. By te radnym miejskim i awnikiem w sdzie.

Na emerytur przeszed w 1977 r. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r., a rent inwalidy wojennego w 1990 r. By czonkiem PPR, a od zjednoczenia PPR z PPS - czonkiem PZPR.

Mieszka z on Jadwig w Ostrdzie. Crka Teresa ma wyksztacenie wysze, mieszka z rodzin w Morgu. Syn Mirosaw te po studiach, emerytowany policjant mieszka z on w Skierniewicach. Troje wnuczt: Krzysztof, Sawomir i Katarzyna - ukoczyli szkoy wysze; jeden prawnuk - Przemek.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), Odznaka 1000-lecia Pastwa Polskiego (1966), Zasuony dla Warmii i Mazur (1968), Brzowy Krzy Zasugi (1969), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1971), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP (1997).