Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

omako Jzef

1916-1993

strzelec

Urodzony 8 padziernika 1916 r. we wsi Leoce, gmina Wotma, powiat Wotoyn, wojewdztwo Nowogrdek. Syn rolnika Jana i Zofii z domu Leonec. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej we wsi Wotma. Po szkole terminowa u stolarza.

21 marca 1939 r. powoany do 86. Puku Piechoty w Moodecznie, skd na Westerplatte przyby 13 sierpnia 1939 r. Podczas obrony wyznaczony do obserwacji dziaa nieprzyjaciela od strony wody i z powietrza przy budce telefonicznej zlokalizowanej w prowizorycznym stanowisku schronu ziemnego. Po kapitulacji do 1943 r. by jecem wojennym. Potem wpisa si na list pracownikw cywilnych, co niczego nie zmienio w jego yciu. Nadal musia pracowa dla Niemcw, zim jako koodziej remontowa wozy konne, latem przy niwach, koszeniu i zwzce traw.

Wiosn 1945 r. po przejciu frontu nastpio zgrupowanie jecw w jednym z budynkw w okolicach Piy. Rozpoczto rozdzielanie na transporty do poszczeglnych wojewdztw. Wpisa si do warszawskiego, poniewa nie majc dokd i, wsplnie z koleg uzgodnili, e wyjad do jego rodzinnej wsi. W ten sposb przyby do Rogowa. U miejscowego mynarza dorywczo zatrudni si jako stolarz. Przez nastpne dwa lata pracowa jako robotnik fizyczny w Zakadach Drzewnych. Do czasu odejcia na emerytur w 1976 r. by stolarzem w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie. Oeni si w wieku 33 lat z Teres Poszka. ona wniosa w wianie dwa hektary ziemi, na ktrej pobudowa may dom i urzdzi wasny warsztat stolarski. Trzy zamne crki (Boena, Anna i Magorzata) ukoczyy szkoy rednie. Szecioro wnuczt: Grzegorz ukoczy szko zawodow, Marcin i Piotr studiuj na SGGW w Warszawie, Karolina, Kinga i Micha s uczniami szkoy podstawowej w Rogowie. Rent inwalidy wojennego i stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1990 r.

Zmar l lipca 1993 r. o godzinie 18.30. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Rogowie.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1970), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1972), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).