Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kruko Aleksander

los nieznany

strzelec

W dniu 13 sierpnia 1939 r. zgosi si w WST jako sidmy wraz z 25-osobow grup onierzy z Wieleszczyzny, stanowicej ostatnie wzmocnienie zaogi Westerplatte.

Z dokumentacji archiwalnej wynika, i peni sub wartownicz w ostatni noc z 31 sierpnia na l wrzenia 1939 r.