Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Spiarny Jzef

1916-1988

strzelec

Urodzony 5 lutego 1916 r. w Kleczkowie, powiat Ostroka w rodzinie rolniczej Stanisawa i Zofii. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska zajmowa si owieniem ryb.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 14. Dywizjonie Artylerii Konnej w Biaymstoku. Na Westerplatte przyby 30 lipca 1939 r. W czasie obrony obsugiwa dziao, a po jego rozbiciu do koca waki by na placwce "azienki" - odcinek nad otwart Zatok Gdask. W niewoli przebywa w Stalagu I A. Za usiowanie ucieczki w lipcu 1940 r. ulokowany w obozie karnym l B w Hohenstein (Olsztynek). Po okresie koczcym odbywanie kary, jako pracownik cywilny trafi nad jezioro Derden, gdzie w trudnych warunkach przyswaja umiejtnoci rzemiosa rybackiego. Jesieni 1944 r. za ponown ucieczk trafi na 6 tygodni do obozu karnego w Dziadowie. Z tego obozu ponownie wrci do gospodarza "od ryb", nad jezioro Derden.

2 lutego 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej powrci w rodzinne strony. Po zniszczeniach wojennych w domu z kadego kta wyzieraa bieda. Wszystko dookoa byo wypalone, a na kawaku ziemi gospodarzy brat. Wyjecha do Biaegostoku. Oeni si z dziewczyn poznan w niewoli. Wrci w to miejsce, w ktrym owi w niewoli ryby. Teraz to by ju polski Biskupice. Znalaz prac w spdzielni rybackiej i zamieszka z rodzin nad brzegiem jeziora w niadowie. Przez trzynacie lat pracowa jako brygadzista w tak zwanej rybaczwce pastwowej. W 1958 r. kupi na wasno solidny poniemiecki dom.

Mia sze crek; Barbara Bronikowska mieszka w Mrgowie, Grayna Borowska w 1978 r. na stae wyjechaa do USA, najmodsza Beata Sidoruk gospodarzy na ojcowinie w niadowie. Zmar 14 listopada 1988 r.

Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), odznaka "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).