Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sobl Wadysaw

1904-1963

plutonowy zawodowy

Urodzony 8 sierpnia 1904 r. w miejscowoci Kudrak w powiecie Skuty. Syn Antoniego i matki z Sienkiewiczw.

Suy w 77. Puku Piechoty w 5. kompanii ckm w Lidzie. Na Westerplatte przyby 30 lipca 1939 r. Brat udzia w obronie placwki "Przysta". Po kapitulacji wzity do niewoli niemieckiej do Stalagu I A (nr jeca 2226). 1 lipca 1940 r. przekazany do Stalagu VI B.

W materiaach archiwalnych w zbiorach Michaa Gawlickiego, znajdujcych si w Bibliotece PAN w Gdasku, przy nazwisku Sobl figuruje dopisek: "Zmar w Australii w 1963 r.".