Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wibik Bronisaw

1915-1984

strzelec

Urodzony 26 maja 1915 r. w Wibikach, powiat Lida. Syn Bronisawa i Pauliny. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 77. Puku Piechoty w Lidzie, skd przyby na Westerplatte 5 kwietnia 1939 r., 21 sierpnia tego roku dosta awans na starszego strzelca'. Jako celowniczy dziaka ppanc. walczy pomidzy wartowniami l i 2 po lewej stronie wau ochronnego. Okres niewoli do padziernika 1940 r. przey, pracujc w majtku w pobliu Krlewca. Zorganizowana w grupie ucieczka powioda si. Po sforsowaniu granicy niemiecko-rosyjskiej dotar lasami do Puszczy Nackiej i wstpi do oddziaw partyzanckich, przyjmujc pseudonim "Lis". W tym czasie oeni si z pann Wojszwito. Jesieni 1945 r. z kilkoma innymi partyzantami zgosi si do transportu repatriantw, podajc nie swoje, lecz panieskie nazwisko ony. Zamieszka z rodzin w miejscowoci Biaa, gdzie matka ony otrzymaa 24-hektarowe gospodarstwo. Po niedugim czasie na wiat przyszy trzy crki. Zosta czonkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1952 r. powstajca obok Spdzielnia Rolnicza wchona cz ziemi, pozostawiajc rodzinie zaledwie 6 ha. Trudno byo z tego utrzyma rodzin i dlatego zdecydowa si wyjecha do Pity, gdzie zatrudni si jako monter w zakadzie energetycznym, w ktrym przepracowa do emerytury. Owdowia w 1980 r.

Zmar 7 maja 1984 r.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).