Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Ziomek Jan

1898-1978

pracownik kontraktowy

Urodzony 8 stycznia 1898 r. we Lwowie. Syn Michaa i Marii z domu Wnuk. Skoczy szko powszechn. Jako modzieniec bra udzia w obronie Lwowa (Orlta). Zdoby zawd kierowcy-mechanika i pracowa jako szofer u hrabiego. Bra udzia w I wojnie wiatowej, a odchodzc do cywila mia stopie podoficera rezerwy. Oeni si z Ann Fro, mieszkank Domoradza, ktra pracowaa jako suca we Lwowie. Maestwo byo bezdzietne.

19 czerwca 1939 r. zosta przyjty do pracy na Westerplatte w charakterze szofera. W czasie obrony walczy w wartowni nr 6. Po kapitulacji zosta wywieziony do Stalagu I A (nr jeca 2477). Po zwolnieniu ze szpitala obozowego w lipcu 1942 r. powrci do Domaradza. Zajmowa si tam remontem motocykli, samochodw, napraw akumulatorw i montaem radia. W 1942 r. nawiza czno z oddziaami partyzanckimi AK z ktrymi zacz wspdziaa. Zoy przysig i na terenie obwodu Armii Krajowej Brzozw jako radiomechanik oddawa usugi techniczne w ruchu konspiracyjnym. Po wojnie z powodu zego stanu zdrowia dorabia do skromnej renty napraw i regeneracj sprztu elektrotechnicznego.

W 19591. owdowia. Oeni si powtrnie w 1969 r. i opuci Domaradz, udajc si na Rzeszowszczyzn do wsi Konieczkowa w gminie Niebylec.

Zmar 10 padziernika 1978 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Niebylcu.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci (1945), Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974).