Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Cholewa Mieczysaw

1915-1975

kapral

Urodzony 28 padziernika 1915 r. w Lublinie, syn Jana i Anieli z domu Sorok. Pochodzi z rodziny wielodzietnej: mia siostr i omiu braci. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej w Rance, powiat Szczuczyn w Nowogrdzkiem. W latach 1935-1937 uczy si malarstwa pokojowego. Przed powoaniem do wojska pracowa dorywczo na roli oraz przy budowie drg.

W latach 1937-1938 odbywa czynn sub wojskow w 77. Puku Piechoty w Lidzie. Po okresie rekruckim skierowany do Szkoy Podoficerskiej Broni Przeciwpancernej w Moodecznie. 18 maja 1939 r. w stopniu kaprala przeniesiony na Westerplatte. W czasie obrony jako dziaonowy dziaka przeciwpancernego walczy w rejonie torw kolejowych. Kontuzjowany od wybuchu bomby. Po kapitulacji wywieziony do Stalagu I A (nr jeca 1530). Pracowa do 1940 r. w majtku mjr Kocha w Luisnwerk koo Gerdauen. W wyniku nieudanej ucieczki zosta osadzony na dwa miesice w kompanii karniakw. Nastpnie przewieziony pod granic holendersk do Bochold, a stamtd do Stalagu IV J koo Krefeldu i skierowany do robt rolnych. W lutym 1941 r. wywieziony do Esse do 26. Bau und Arbeit Batalion, zajmujcego si budow schronw i tuneli przeciwlotniczych.

14 maja 1945 r. po wyzwoleniu przez Amerykanw w miejscowoci Neheim nad rzek Ruhr suy w amerykaskiej kompanii wartowniczej byych jecw wojennych przy wojskach alianckich pod opiek Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie. W 1945 r. w miecie Bielefeid (Niemcy) pozna przysz on R Szuda, z ktr w padzierniku 1946 r. powrci do Polski. Po zawarciu zwizku maeskiego zamieszkali w rodzinnym miecie ony w Rudzie lskiej. 14 listopada 1946 r. podj prac w Kopalni Wgla Kamiennego "Bielszowice", gdzie pracowa do 1973 r., tj. do czasu przejcia na emerytur. Zmar 7 czerwca 1975 r.

Wdowa mieszka na stae w Bielefeldzie. Crki: Krystyna z zawodu jest handlowcem, Halina ukoczya psychologi na Uniwersytecie lskim. Obie zawarty zwizki maeskie, z ktrych na wiat przyszo troje wnuczt (Anita, Tomasz, Agnieszka); prawnuczka Ra.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1951), Brzowy Krzy Zasugi (1952), Srebrny Krzy Zasugi (1955), Brzowy Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Odznaka Przodownika Pracy (1961), Zoty Krzy Zasugi (1963), Order Sztandaru Pracy, II klasy (1968), pomiertnie -Srebrny Krzy Orderu VM (1990).