Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wjtewicz Franciszek

1915-1986

strzelec

Urodzony 9 wrzenia 1915 r. w miejscowoci aszewo-Wietrznik, powiat Sierpc. Syn maorolnego chopa Franciszka i Balbiny z Rybickich. Ukoczy trzy oddziay szkoy powszechnej. W latach 1931-1938 pracowa sezonowo na drogach i przy melioracji gruntw.

W latach 1938-1939 czynn sub wojskow odbywa w II Batalionie Morskim w Gdyni-Redowie, skd na Westerplatte przyby 8 czerwca 1939 r. W czasie walki by w obsadzie placwki "Prom", a po jej zniszczeniu w wartowni nr 1. Po kapitulacji przebywa w Stalagu I A. Do marca 1945 r. pracowa w gospodarstwie niemieckiego bauera.

Z niewoli wrci 5 marca 1945 r. w rodzinne strony. W grudniu 1947 r. zawar zwizek maeski z Celin Sznajderowicz. Jako chopo-robotnik przez 32 lata pracowa w okolicznych przedsibiorstwach robt budowlanych. Przyuczony do zawodu murarskiego znajdowa coraz lepiej patne zajcia. W Pocku przy budowie Petrochemii, miejskiego szpitala, magazynw, blokw mieszkalnych. W 1977 r. przeszed na emerytur. Maestwo Wjtowicza trwao 39 lat. Owocem tego zwizku jest siedmioro dzieci (trzech synw i cztery crki) oraz 15 wnuczt.

Zmar 23 sierpnia 1986 r.

Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).