Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Szapiel Antoni

1915-1957

strzelec

Urodzony 31 stycznia 1915 r. we wsi aki, gmina yntupy, powiat wiciany. Syn Piotra i Anieli z Litwinowiczw. W latach 1922-1929 uczszcza do szkoy powszechnej, po ukoczeniu ktrej wychodzi do pracy dniwkowej na roli w majtku yntupy.

Od jesieni 1937 r. suy w 2. Morskim Batalionie Strzelcw w Gdyni-Redowie. Na Westerplatte przyby 8 czerwca 1939 r. Bra udzia w obronie placwki "Przysta". W niewoli niemieckiej w Stalagu I A przebywa do maja 1945 r., do wkroczenia Armii Czerwonej.

Od czerwca 1945 r. pracowa w Suwakach u gospodarza na roli. Od 15 maja do 30 padziernika 1946 r. w Inspektoracie Szkolnym w Lidzbarku Warmiskim byt wonym. Od maja 1947 do maja 1948 r. pracowa w charakterze maszynisty w Zwizku Osadnikw Wojskowych. W latach 1949-1950 byt karbowym w Gospodarstwie Rolnym

Pastwowego Domu Dziecka. W Miejskim Przedsibiorstwie Remontowo-Budowlanym w Lidzbarku Warmiskim pracowa w dziale kadr i szkolenia do 1953 r. Po ukoczeniu kursu specjalistycznego do 1956 r. pracowa jako planista. Z powodu zego stanu zdrowia 7 listopada 1956 r. przeszed na rent chorobow.

Zwizek maeski zawar 26 grudnia 1953 r. Mia dwch synw:

Edward (1954) - ukoczy Technikum Medyczne w Mrgowie, Wiesaw (1956) - ukoczy rednie Zawodowe Studium Stolarskie; wnuki: Ania (1980), Agnieszka (1984), Przemek (1987), Beata (1989).

Zmar nagle 22 kwietnia 1957 r.