Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sudnik Piotr

los nieznany

strzelec

Urodzony 29 czerwca 1916 r. w Szewieliszkach, powiat Brasaw na Wileszczynie. Syn Tadeusza i matki z domu Kondzisz. W dniu 8 czerwca 1939 r. zameldowa si w WST na Westerplatte. 7 wrzenia 1939 r. wzity do niewoli niemieckiej do Stalagu I A (nr jeca 2175). Stan z dnia 19 czerwca 1940 r.

Mimo wielokrotnych apeli w rodkach masowego przekazu o zgaszanie si zagubionych obrocw, dotd nie udao si wyjani losu tego onierza.