Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Pajk Leon

1909-1990

porucznik

Urodzony 5 padziernika 1909 r. we wsi Krasna Dbrowa w wojewdztwie kieleckim. Syn Stanisawa i Weroniki z Kubarczykw. Po ukoczeniu szkoy powszechnej w Krasnej Dbrowie rozpocz nauk w gimnazjum koedukacyjnym w Kozienicach. Po ukoczeniu piciu klas typu humanistycznego w 1926 r. zosta uczniem gimnazjum kurii biskupiej w Pisku.

Po odbyciu suby wojskowej w 20. Puku Piechoty w Krakowie, do ktrej zosta powoany w 1931 r. - wstpi do Szkoy Podchorych Piechoty w Ostrw-Komorowie. 15 sierpnia 1934 r. zosta promowany na podporucznika suby staej z przydziaem do 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Peni obowizki dowdcy plutonu i wykada w Szkole Podchorych Rezerwy przy 2. Dywizji Piechoty (15 X 1934-28 II 1938). Od l marca 1938 r. zosta dowdc kompanii cikich karabinw maszynowych. 15 marca 1939 r. otrzyma stopie porucznika i wraz z uformowanym Plutonem Wartowniczym, skierowany do penienia suby na Westerplatte. W czasie obrony by dowdc placwki "Prom". W pierwszych godzinach walki zosta ciko ranny. Od 8 IX 1939 do 24 I 1940 przebywa w szpitalu w Gdasku. 27 stycznia 1940 r. jako ozdrowieniec skierowany do szpitala obozowego w Stalagu I A w Prusach Wschodnich. Od 20 III 1940 do 5 V 1942 r. przebywa w obozie jecw wojennych w Oflagu XII A w Hadamarze. Od 8 maja 1942 r. a do zakoczenia wojny w Oflagu VII A w Murnau.

26 lipca 1945 r. wstpi do II Korpusu we Woszech i peni funkcj dowdcy kompanii: 4 miesice w Grottamarze, 5 miesicy w Falkamarze i 3 miesice w Rzymie. Na pocztku wrzenia 1946 r. przetransportowany do Wielkiej Brytanii zgosi si na powrt do kraju. W dniu 5 grudnia 1946 r. statek handlowy "Ave Marin" wpyn do portu macierzystego do Gdaska i zacumowa w kanale portowym vis-a-vis Westerplatte. Po siedmiu latach wojennej tuaczki na nabrzeu portowym obok zacumowanego statku dostrzeg kordon stray portowej i wagony towarowe. W jednym z nich zosta przewieziony do obozu w Narwiku i zamknity w baraku. Po rutynowym badaniu dokonanym przez kapitana Wojska Polskiego, nastpnego dnia z kart repatriacyjn i biletem kolejowym uda si do Kielc. 2 stycznia 1947 r. rozpocz prac w Kieleckich Zakadach Wyrobw Metalowych. Przepracowa w tych zakadach 25 lat. Rozpoczyna od referenta, koczc na stanowisku kierownika dziau obsugi eksploatacji.

W 1960 r. zapocztkowa pierwsz ewidencj yjcych westerplatczykw.

Od 1956 r., gdy nastpia w kraju tzw. popadziernikowa odwil, wczy si w nurt ycia spoecznego, penic rne funkcje w Miejskiej i Wojewdzkiej Radzie Narodowej w Kielcach. Jako radny by przewodniczcym Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony rodowiska. Od 1957 r. dziaa w organizacji kombatanckiej ZBoWiD, sprawujc w niej funkcj prezesa zarzdu wojewdzkiego w Kielcach i czonka Rady Naczelnej w Warszawie. Od 1958 r. czonek Prezydium i z-ca przewodniczcego Zarzdu Wojewdzkiego Zwizku Inwalidw Wojennych w Kielcach. Od 1960 r. z-ca przewodniczcego Miejskiego Komitetu Frontu Jednoci Narodu.

Posiada rent inwalidy wojennego. W 1989 r. awansowany do stopnia komandora Marynarki Wojennej.

Zmar w drodze do szpitala 26 listopada 1990 r. o godz. 19.30. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Kielcach.

Odznaczenia: Srebrny Krzy Orderu VM (1957), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1964), Brzowy Medal "Za zasugi dla obronnoci kraju" (1969), Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1971), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1972), Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974), Srebrny Medal "Za zasugi dla obronnoci kraju" (1975), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1977), Sztandar Pracy, II klasy (1978), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984).