Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Nowak Jan

1915-1996

legionista

Urodzony 13 stycznia 1915 r. we wsi Wola, gmina Zago, powiat Piczw. Syn Jana i Katarzyny z domu Kasza. Mia trzy siostry i brata. W 1929 r. ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej w Woli Zagojskiej. Pracowa jako rolnik w gospodarstwie u rodzicw.

Stajc przed komisj poborow w Piczynie (3 kwietnia 1936 r.), zosta przeznaczony do piechoty. W latach 1938-1939 czynn sub wojskow odbywa w 4. Puku Piechoty w Kielcach. 13 marca 1939 r. por. Pajk, dowdca kompanii wystawi mu nastpujc opini: "...Inteligencja do dua, lojalno subowa i dyscyplina dua, sumienny lecz za powolny, budowa fizyczna zupenie dobra, wytrzymay, wyszkolony dobrze. Nadaje si na celowniczego ckm. Oglnie b. dobry onierz". 23 marca 1939 r. zosta odkomenderowany do WST na Westerplatte. Broni jako celowniczy wartowni nr 6. Po kapitulacji by jecem wojennym w Stalagu I A; latem 1942 r. trafi do obozowego szpitala. Lekarze uznali go za niezdolnego do pracy i odesali do miejsca zamieszkania. 26 kwietnia 1943 r. zawar zwizek maeski z Katarzyn. Z maym dzieckiem mieszkali w wynajtym pokoiku, pomagajc rodzicom w gospodarstwie. Po zakoczeniu wojny w 1945 r. wyjecha z rodzin na Ziemie Odzyskane. W okolicach Wrocawia w Zawoni zajli doszcztnie wyszabrowany dom i zaczli gospodarzy na 8 ha nieurodzajnej ziemi. Obowizujce wwczas kontyngenty utrudniay egzystencj biednej rodziny. W 1980 r. jako inwalida wojenny z powodu znacznego uszczerbku na zdrowiu przekaza gospodark synowi. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i mundur oficerski oraz rent otrzyma w 1990 r.

Zmar w 1996 r.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), Trzebnicka Odznaka Grunwaldu (1960), Medal za Odr, Nys i Batyk (1960), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).