Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kubicki Zenon

1915-1945

kapral

Urodzony 16 padziernika 1915 r. w Nawarzycach. Syn Antoniego i Konstancji z domu Kwiecie. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej. Mia trzech braci: Bogdana, Apohnarego i Alojzego. Rodzice posiadali 8-hektarowe gospodarstwo.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby w stopniu starszego legionisty ze specjalizacj karabinowego 31 marca 1939 r.; l lipca 1939 r. awansowany do stopnia kaprala'. W czasie obrony by w obsadzie koszar. Po kapitulacji wzity do niewoli do Stalagu IA. Po przejciu na status pracownika cywilnego od lipca 1940 r. pracowa w gospodarstwie u bauera. W 1943 r. wyjecha na urlop w rodzinne strony. Po zetkniciu si z oddziaami partyzanckimi Armii Krajowej zosta zaprzysiony i do pracy w Niemczech nie powrci. W maju 1945 r. w domu Kubickich zosta z urzdu zakwaterowany oficer radziecki o nazwisku Szczerbakow. Z aktu zgonu wynika, i Z. K. zmar we wasnym domu w dniu 6 czerwca 1945 r. o godz. 13.00. Wezwany na miejsce wypadku lekarz stwierdzi ran postrzaow gowy, ktra okazaa si miertelna. Jego zgon pozosta do dzisiaj smutn tajemnic.

Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).