Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kucemba Roman

1915-1985

legionista

Urodzony 19 listopada 1915 r. w Komorowie w powiecie Busko Zdrj. Syn Jana i Marianny z Kowalikw.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r.1 w stopniu legionisty jako celowniczy karabinowy. W czasie obrony by w obsadzie wartowni nr l. Okres niewoli przey w obozie jenieckim w Stalagu IA. Po wkroczeniu armii amerykaskiej by w obozie emigracyjnym, skd przedosta si do Kanady. Oeni si z Ukraink poznan wczeniej w Niemczech. W 1967 r. pracowa w Hamilton w firmie Stelco. W jednym z listw do Leona Pajka w latach siedemdziesitych napisa: "...Mam swj dom i wz, oglnie niele nam si powodzi. Czsto wspominam i myl o Polsce. Chciabym j odwiedzi i zobaczy Westerplatte, tylko odkadam to na pniej. Obowizek pracy nie pozwala mi odjecha. Mam tylko dwa tygodnie urlopu rocznie, a u nas jest wiksza dyscyplina w pracy ni w Polsce...".

Zmar w 1985 r.

Mia dwoje dzieci, crk i syna.