Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kolasa Stanisaw

1915-1980

starszy legionista

Urodzony 27 listopada 1915 r. w miejscowoci Mierzec-Korzonek, powiat Ia. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. W wieku kilkunastu lat pracowa jako wozak w kopalni rudy elaza w okolicy miejsca zamieszkania.

W latach 1937-1939 czynn sub wojskow odbywa w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 5 kwietnia 1939 r. jako celowniczy modzierzy'. W czasie obrony walczy w obsadzie placwki "Prom", a po jej zniszczeniu w koszarach. By ranny. Usiowa uciec z niewoli. Zosta schwytany i przewieziony na tzw. Doskie Kolonie, gdzie pracowa przy produkcji torped w miejscowoci Eskenfurden. Tam pozna wywiezion na roboty przymusowe sw przysz on Zofi. Po wyzwoleniu przez Anglikw w 1945 r. pobrali si i powrcili do Chema. W 1946 r. rozpocz prac w Polskim Monopolu Spirytusowym jako pomocnik magazyniera. W 1951 r. przenis si do Zespolonego Szpitala Miejskiego im. Ludwika Rydygiera, gdzie by palaczem kotowym. Zmar 9 sierpnia 1980 r.

Syn Czesaw z zawodu elektroenergetyk mieszka z matk, wdowiec ma dwch synw. Obaj ukoczyli studia wysze: jeden jest nauczycielem, drugi policjantem. Crka Boena ukoczya szko pielgniarsk, wysza za m, ma dwoje dzieci: crk w zakonie i syna na studiach.

Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).