Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kochan Bronisaw

1916-1990

kapral nadterminowy

Urodzony 8 sierpnia 1916 r. we wsi Charzewice w powiecie rozwadowskim, w rodzinie robotnika rolnego Walentego i Franciszki z Czeladkw. Mia dwch braci i cztery siostry. Ukoczy w Rozwadowie szko powszechn.

W wieku szesnastu lat zacz nauk w Szkole Podoficerskiej dla Maoletnich w Nisku. Po jej ukoczeniu w stopniu starszego strzelca skierowany do 3. Puku Piechoty Legionw w Jarosawiu. Jako kapral nadterminowy peni obowizki instruktora druynowego. 5 kwietnia 1939 r. zosta skierowany na Westerplatte. Dowdca 3. Puku Piechoty Legionw przeduy mu sub nadterminow do dnia 31 marca 1940 r.1.

W czasie obrony by zastpc dowdcy wartowni nr 3. Po kapitulacji jako jeniec wojenny przebywa w Stalagu I A. Z niewoli powrci do kraju w 1945 r. Jako starszy adiunkt rozpocz w 1946 r. prac na kolei w Rozwadowie. Rok pniej zawar zwizek maeski z Wadysaw. W 1976 r. przeszed na emerytur. W 1986 r. zostaa mu przyznana renta inwalidy wojennego. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r. Latem 1990 r. wyjecha z on w odwiedziny do syna Waldemara do Kanady. Tam zachorowa, po operacji zmar 13 lipca 1990 r.

Przywiezion do kraju urn z prochami zoono 21 marca 1992 r. w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Stalowej Woli.

Wdowa Wadysawa mieszka w Stalowej Woli z dwiema crkami Mari i Bogumi oraz synem Waldemarem. Crka Bogumia ukoczya geodezj we Wrocawiu i pracuje w Orle jako geolog w Zakadzie Poszukiwania Nafty i Gazu. Syn Waldemar ukoczy Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli, podj prac w elektrowni Kozienice, wyjecha na wycieczk do Francji i z powodu stanu wojennego w 1981 r. przedosta si do Kanady, i tam zamieszka. Crka Maryla wraz z rodzin mieszka w Gdasku.

Odznaczenia: Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal 30-lecia PRL (1974), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984).