Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zdanuczyk Stanisaw

1917-1982

strzelec

Urodzony 20 lutego 1917 r. we wsi Biele, gmina Juchnowice, wojewdztwo Biaystok. Syn Bronisawa i Anieli z domu Tomulczak. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej.

Do czynnej suby powoany w marcu 1939 do 86. Puku Piechoty w Moodecznie. 13 sierpnia 1939 r. przyby na Westerplatte jako wyszkolony celowniczy ckm. Podczas obrony walczy w obsadzie placwki "Prom", a po jej rozbiciu w wartowni nr 1. 7 wrzenia 1939 r. wzity do niewoli, pracowa jako jeniec wojenny w majtkach niemieckich obszarnikw. Po wyzwoleniu od marca do sierpnia 1945 r. by wartownikiem wojskowych magazynw ywnociowych w Malborku. Wrci do rodzinnej wsi. Oeni si ze Stanisaw Mieczkowsk i zamieszka u brata ony. W marcu 1946 r. wyjechali na Ziemie Odzyskane do Okartowa w olsztyskie. Znalaz prac w Rejonie Drg Publicznych jako terenowy dozorca. Angaowa si do prac spoecznych. By radnym w gminie Orzysz, potem sotysem i opiekunem spoecznym. W 1964 r. wstpi w szeregi PZPR. Do marca 1977 r. pracowa w Centrali Rybnej. W 1980 r. od wadz miasta Gdaska otrzyma samodzielne mieszkanie w Tczewie. Zmar 22 grudnia 1982 r.

Odznaczenia: Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974).