Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Tracewski Zenon

ur. 1917

strzelec

Urodzony 20 lutego 1917 r. we wsi Pakuti, powiat Wooyn w wojewdztwie nowogrdzkim. Syn Jzefa i Marii. Ojciec by wdowcem z czterema synami i oeni si z wdow majc jedn crk. Phekatarowe gospodarstwo nie mogo wyywi wielodzietnej rodziny. Z tej przyczyny od najmodszych lat przyucza si do zawodu brukarza w pobliskim miasteczku Stotpcach.

Do suby wojskowej zosta powoany w 1938 r. do 86. Puku Piechoty w Moodecznie. Zmartwi si, e tak blisko od miejsca zamieszkania. By ciekawy wiata i mia nadziej na pogbienie wiedzy o nim, tylko i wycznie poprzez penienie suby z daa od domu. Tymczasem nieoczekiwanie, w grupie najlepszych z puku, wytypowany 13 sierpnia 1939 r. na Westerplatte. Walczy w skadzie zaogi bronicej koszar. Zosta kontuzjowany i lekko ranny. Do niewoli trafi jak inni do Stalagu I A. Stamtd wywieziony do kopalni pracowa przy obrbce kopalniakw. Praca bya tak cika, e postanowi ucieka. Nieudana ucieczka skoczya si przymusow robot w niemieckim gospodarstwie. U schyku wojny weszli Rosjanie. Przy rejestracji powiedzia, e siedem dni walczy na Westerplatte, a potem by niewolnikiem jenieckim. Usysza w odpowiedzi, e za krtko wojowa, a za dugo u bambrw pracowa. 15 kwietnia 1945 r. mia ju na sobie mundur czerwonoarmisty i pene wyposaenie bojowe. Z oddziaami mia wyrusza na Berlin, jak gruchna wie o kapitulacji Niemcw. Ale dla niego to nie by jeszcze koniec wojny. Zosta bowiem skierowany na III Biaoruski Front Zabajkalski na odcinek z Mongolii do Mandurii. W sierpniu 1945 r. przey kolejn kapitulacj, tym razem Japonii. Powrt ze zwyciskiej wojny by niezwykle mozolny i dugi. Zim 1945 przey w mongolskiej ziemiance. Kolejnym etapem powrotu bya Syberia. Przemierzy w sumie 11 000 km, aby powrci do swoich Pakuti w mundurze czerwonoarmisty. Na miejscu zasta zorganizowany kochoz. Oprcz pastwowej roboty dorabia kryjc dachy, murujc piwnice, tynkujc ciany. A wszystko po to, by za uciuany grosz zakupi drewna, bo tylko w ten sposb mg jako weteran wojny postawi wasny dom. Kochoz "Za Mir" wkrtce przeksztacono w sowchoz "Za Rodinu". Pracowa w nim a do 1976 r. Otrzyma skromn emerytur.

W Konsulacie Polskim w Misku w 1990 r. otrzyma stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficera LWP.

W 1950 r. zawar zwizek maeski z Janin ze wsi Pierszaje.

W bardzo pnym wieku urodzia si crka, ktrej dano na imi Antonina, gdy jak twierdzi matka, jej przyjcie na wiat wymodlia u w. Antoniego. Antonina po skoczeniu studiw zdobya zawd inyniera ywienia zbiorowego. Jest zamna. M jest Biaorusinem. Maj dwoje dzieci Maryn i Antosz, ktre ucz si w szkoach rednich w Wooynie.

W 1991 r. przyby z ca rodzin do Polski na wrzeniowe spotkanie westerplatczykw. Zmar 20 stycznia 2001 r.

Odznaczenia: w 1945 r. wadze wojskowe radzieckie uhonoroway go dwoma medalami za zwycistwo nad Niemcami i Japoni; od wadz polskich otrzyma: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1968), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).