Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Pietrzak Jzef

1915-1945

kapral

Urodzony 14 stycznia 1915 r. w miejscowoci Otsekl-Torgal na Wileszczynie. Syn Jzefa i matki z domu Kruzielewska. Z zawodu rolnik.

Sub wojskow odbywa w 85. Puku Piechoty w Nowej Wilejce, skd na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. Bra udzia w obronie koszar. Po kapitulacji internowany do Stalagu I A (nr jeca 2485). We wrzeniu 1940 r. z dwoma kapralami z Westerplatte, Wojciechem Wodarskim i Marianem Pociech, zorganizowali udan ucieczk. J. P. dotar do Wchocka. Do maja 1998 r. w ewidencji westerplatczykw, dokonanej na podstawie ustnych relacji osb najbliszych, figurowa z adnotacj: "Zmar w czasie okupacji". Prawda wyglda inaczej. Dziki pomocy Biura Informacji i Poszukiwa Polskiego Czerwonego Krzya w Warszawie dowiadujemy si, i dnia 26 maja 1941 r. z gestapo zosta dowieziony do obozu koncentracyjnego w Owicimiu (jako wizie polityczny z nr. 16519). Oznakowany numerem 18133, przebywa do 1945 r. w kolejnym obozie koncentracyjnym w Neuengamme. Powojenne poszukiwania przez rodzin zakoczyy si 21 lipca 1949 r. zawiadczeniem mierci o treci nastpujcej: "L. 18840. Podstawa: Meldunki dotyczce mierci obywateli polskich winiw obozu koncentracyjnego Neuengamme na statku koo Neustadt, nadesana z UNRRA -Arolsen. L. 24718 - oryginalna karta numerowa winiw - kawaler, wizie polityczny. Poszukiwany przez rodzin j.w. wg 18840 -ostatnia wiadomo bya l - 1941. Wiadomo CJB UNRRA A P0757 U.S. Army z dnia 22 VI 1946 za nr 132144. Zmar 3 maja 1945. Ofiara".