Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Niekrewicz Edward

1917-1988

strzelec

Urodzony 15 lutego 1917 r. we wsi Pietraszki, powiat Szczuczyn koo Grodna. Syn rolnikw Antoniego i Marii. Ukoczy dwa oddziay szkoy wiejskiej.

Czynn sub wojskow odbywa w 77. Puku Piechoty w Lidzie, skd na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. Bra udzia w obronie w obsadzie wartowni nr l. Po kapitulacji przebywa do maja 1943 r. w Stalagu I A. Zwolniony do domu z powodu choroby. 3 listopada 1944 r. zgosi si ochotniczo do wojska do 4. Puku Zapasowego w Biaymstoku. Zosta skierowany do batalionu szkoleniowego w Chemie Lubelskim, a nastpnie wcielony do 9. Puku Piechoty, z ktrym przeszed szlak bojowy a do Koobrzegu. Po zakoczeniu wojny w maju 1945 r. zosta skierowany do szkoy podoficerskiej w Lublinie, a po ukoczeniu ktrej w stopniu starszego strzelca otrzyma przydzia do jednostki wojskowej w Chemie. Po zdemobilizowaniu wiosn 1946 r. powrci do domu, by zaoy wasn rodzin. Zamiast wsi funkcjonowa tam kochoz, w ktrym ycie byo trudne. W 1963 r. zgosi si ponownie jako ochotnik - tym razem na wyjazd do Kazachstanu. Tam wraz z rodzin (mia wwczas szecioro dzieci) zamieszka w drewnianym, przenonym domku, by pa owce na sowchozowych stepach. Ten rodzaj pracy wymaga koczowniczego trybu ycia. Owce wypasaa caa rodzina i trwao to a do 1970 r. Wzbogacili si i wracali z zarobkiem 6000 rubli. Do wagonu zaadowali trzy krowy, cztery cielaki, trzy winie i beczk masa. Dom, ktry pozostawili odjedajc w wyniku przegnicia belek, rozpad si. Rodzina zamieszkaa w ssiedniej wsi Borti. Otrzyma 28 rubli renty sowchozowej i do mierci gospodarzy na 35 sotniach ziemi przydomowej. By czonkiem Weteranw Wojny.

Zmar 16 grudnia 1988 r. o godzinie 21.00. Odznaczenia: z Polski poprzez placwk konsularn w latach 80. otrzyma: Medal za Odr, Nys i Batyk, "Za zasugi dla Miasta Gdaska", Medal "Za udzia w walkach o Berlin", Odznak Grunwaldzk, Medal za Warszaw 1939-1945, Brzowy Medal "Zasuonym na Polu Chway" i Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945.