Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sadowski Alfons

1913-1980

mat nadterminowy

Urodzony 6 grudnia 1913 r. w Grudzidzu. Syn Wadysawa i Pelagii z domu Gabriel. Ukoczy siedem oddziaw szkoy powszechnej.

Po odbyciu zasadniczej suby wojskowej w 16. Puku Artylerii Lekkiej i Skadnicy Uzbrojenia w Toruniu oraz w Szkole Majstrw Rusznikarzy w Warszawie peni sub jako podoficer nadterminowy w Skadnicy Uzbrojenia Marynarki Wojennej. Od padziernika 1937 do kwietnia 1939 r., a nastpnie do 31 lipca 1939 r. w Puku Artylerii Przeciwlotniczej w Gdyni, l sierpnia 1939 r. skierowany do WST jako majster rusznikarz.

W czasie obrony zajmowa si napraw amunicji pod kierunkiem zbrojmistrza placwki starszego ogniomistrza L. Piotrowskiego. Wzity do niewoli 7 wrzenia 1939 r. i zawieziony do Stalagu I A (nr jeca 1858). 26 kwietnia 1940 r. przekazany do Stalagu XXI A. Jak wynika z informacji z Biura PCK o pobycie w niewoli zostaa powiadomiona ona Helena (adres: Golenhausen Inspekcja Szpitali Hexengrund). Po wojnie pracowa w Marynarce Wojennej w Gdyni. Sub zakoczy w stopniu starszego chorego sztabowego.

Zmar 17 stycznia 1980 r.

Jedyna crka Magorzata w 1978 r. wyjechaa na stae do Francji.

Odznaczenia: Krzy Walecznych (1947), Brzowy Krzy Zasugi (1947), Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1947), Srebrny Medal "Siy Zbrojne w Subie Ojczyzny" (1957), Srebrny Krzy Zasugi (1959), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).