Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

urawski Konstanty

1916-1999

strzelec

Urodzony 28 czerwca 1916 r. w kolonii Sorokino, powiat Brasiaw, wojewdztwo Wilno, w rodzime rolnikw Aleksandra i Anny.

Na Westerplatte przyby 30 lipca 1939 r. z 3. Batalionu Saperw Wileskich jako saper-miner. Walczy w obronie w skadzie koszar. Po kapitulacji trafi do obozu jenieckiego (nr jeca 2324) do Stalagu I A. Do 1940 r. pracowa w majtku ziemskim koo Gerdauen, a przez nastpne trzy lata by zatrudniony w fabryce celulozy koo Kajpedy. Gdy wiosn 1944 r. Niemcy rozpoczli ewakuacj fabryki przed zbliajcym si frontem, z koleg Polakiem i dwoma jecami radzieckimi uciekli z konwoju. Przez dwa tygodnie ukrywali si w opuszczonej wsi. 20 padziernika nadesza Armia Czerwona. Po przeszkoleniu w styczniu 1945 r. zosta wcielony do 11. Samodzielnej Brygady Przeciwpancernej Ludowego Wojska Polskiego. W jej szeregach walczy wyzwalajc Gogw, Zgorzelec, a koniec wojny zasta go pod Dreznem.

Na Ziemie Zachodnie przyby w styczniu 1946 r. po zdemobilizowaniu. Zosta jednym z pierwszych (czwartym) osadnikiem w Wisece. Na 7-hektarowym gospodarstwie rolnym pracowa wraz z on Helen, z ktr mia troje dzieci: dwie crki i jednego syna. Dziaa w Samopomocy Chopskiej i Stronnictwie Ludowym. Rent inwalidy wojennego oraz nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1990r.

Zmar po cikiej i dugiej chorobie 28 marca 1999 t. w Wisece.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1960), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Zasuony dla Miasta Gdaska" (1984), Krzy Srebrny Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).