Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Konkel Franciszek

1917-1940

strzelec

Urodzony w lipcu 1917 r. w Koszalinie. Syn Franca Konkela narodowoci niemieckiej i matki Magorzaty Jankowskiej rodem z Mezowa w pobliu Kartuz. Ojciec jego zosta powoany do wojska niemieckiego i brat udzia w pierwszej wojnie wiatowej na froncie wschodnim. Trafi do niewoli rosyjskiej. Powrci do Mezowa w 1920 r., a w 1927 r. przenis si na stae z rodzin do Gdyni-Orowa. Pracowa w firmie Heugard-Acermann. Jako budowlaniec wsppracowa z in. Tadeuszem Wend i in. midowiczem przy robotach podwodnych i nawodnych, budujc magazyny, falochrony i inne urzdzenia portowe. Ojciec zmar w 1954 r., matka w czasie okupacji.

F. K. ukoczy szko ekonomiczn i przed powoaniem do wojska pracowa w Gdyni w biurze maklerskim w GAL-u. Mia dwch braci i cztery siostry (nikt nie yje). Nie byt onaty.

Przyby na Westerplatte 8 czerwca 1939 r. jako onierz penicy sub czynn w II Batalionie Morskim w Gdyni-Redowie. Po kapitulacji trafi do Stalagu I A. W lutym 1940 r. jego ojciec otrzyma z Gerdauen urzdowe pismo powiadamiajce o mierci syna z powodu tuberkulozy (suchoty).