Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

ata Micha

1915-1995

strzelec

Urodzony 11 maja 1915 r. we wsi Siedliszowice, powiat Dbrowa Tarnowska. Syn Michaa i Marii z Kulikw. Mia jedn siostr. W dziecistwie mieszka we wsi Pierwszyce, gmina Otwinw, powiat Dbrowa Tarnowska, w rodzinie rolniczo-chtopskiej. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska pracowa jako niewykwalifikowany robotnik.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w II Batalionie Morskim w Gdyni. Na Westerplatte przyby 8 czerwca 1939 r. W czasie obrony walczy w wartowni nr 3. Ranny i kontuzjowany. Po kapitulacji osadzony w niewoli w Stalagu I (numer jeca 1895). Po roku skierowany na roboty rolne w pobliu miejscowoci Gerdauen koo Krlewca. W pierwszych dniach kwietnia 1945 r. przed nadejciem frontu nastpia ewakuacja. W drodze do Gdaska Niemcy pouciekali. Zbliy si front rosyjski. Przez trzy dni pomaga wojsku w dostawie materiaw na front, potem otrzyma przepustk i wrci pieszo do rodzinnej wsi, do matki. Ojciec ju nie y. Jesieni 1946 r. wyjecha na tereny zachodnie do Bielawy. Pracowa w gospodarstwie u tecia (oeni si w listopadzie 1945 r.). Od 1951 r. usamodzielni si, rozpoczynajc prac w rozlewni WSS "Spoem" jako pracownik fizyczny. Po przejciu na emerytur w 1975 r. podj w mniejszym wymiarze godzin prac jako robotnik magazynowy w tym samym WSS "Spoem". Rent inwalidy wojennego, nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie wojskowe otrzyma w 1990 r. Maestwo byo bezdzietne; wczenie owdowia.

Zmar samotnie 18 lipca 1995 r. Przez jedyn siostr pochowany z honorami wojskowymi w rodzinnej wsi.

Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).