Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Magdziarz Franciszek

1904-1984

plutonowy

Urodzony 23 wrzenia 1904 r. we wsi Nowina, wojewdztwo poznaskie. Syn Ignacego i Marianny z domu Luhm. Ukoczy siedem oddziaw szkoy powszechnej w Nowinie i rok szkoy rolniczej w Bydgoszczy.

W 1924-1925 odbywa czynn sub wojskow w 61. Puku Piechoty w Bydgoszczy, a nastpnie sub zawodow do 31 grudnia 1934 r. Centralna Szkota Strzelnicza w Toruniu. 4 kwietnia 1931 r. wystawia mu wiadectwo stwierdzajce ukoczenie dwu i pmiesicznego kursu ckm i broni towarzyszcej z wynikiem dobrym. Szefostwo Intendentury Okrgu Korpusu Nr VIII w Toruniu wydao wiadectwo ukoczenia Kursu Wyszkolenia Komendantw Pogotowia Przeciwpoarowego (23 IX-26 X 1935 r.). Na ogln liczb 29 kursantw uzyska trzeci lokat'. Sub wartownicz na Westerplatte peni od 2 stycznia 1935 r.. 5 sierpnia 1936 r. zwrci si do Dowdcy Plutonu Wartowniczego kpt. Izasawa Dudy z prob o udzielenie zezwolenia na zawarcie zwizku maeskiego z pann Pelagi Rybarczykwn, zamieszka w Dbem, powiat Czarnkw, wojewdztwo poznaskie. W zaczeniu przedstawi metryk urodzenia narzeczonej, jej wiadectwo moralnoci, a take swoje i jej wiadectwa lekarskie. W wiadectwie moralnoci wjt Czarnkowa, gminy urodzenia narzeczonej, m.in. pisa: "...wg nadesania zawiadomienia z Ministerstwa] Sprawiedliwoci z dnia 11 lipca 1936 r. wymieniona w rejestrach karnych nie figuruje. Prowadzenie si jej pod wzgldem politycznym jest beznaganne...". Zezwolenie na zawarcie zwizku maeskiego z wanoci szeciu miesicy, wystawi 9 listopada 1936 r. szef Wydziau Wojskowego Komisariatu Generalnego ppk dypl. Antoni Rosner, Komisarz Generalny RP na WM Gdask.

Dowdca Plutonu Wartowniczego kpt. I. Duda ocenia, podobnie jak przeoeni zol. Puku Piechoty w Bydgoszczy, pozytywnie F.M. jako oficera: "Inteligencja rednia, charakter zrwnowaony i pogodny. W pracy dokadny i konsekwentny. Uwiadomienie pastwowe dobre. Postawa dobra i silna, na trudy fizyczne wytrzymay. Wyszkolenie wojskowe dobre. Bardzo dobry jako dowdca druyny. Zdyscyplinowany i lojalny. Nadaje si jako instruktor ckm i dowdca druyny".

Sub na Westerplatte peni jako instruktor broni maszynowej, odpowiedzialny za ochron przeciwpoarow na terenie Westerplatte, gospodarz kasyna podoficerskiego (praca spoeczna). Broni placwki "Tor kolejowy". Byt ranny i kontuzjowany. Do 30 listopada 1939 r. przebywa w Szpitalu Miejskim w Gdasku. Nastpnie zosta wypisany wraz z F. Dominiakiem i przeniesiony na Biskupi Grk, gdzie byli osadzeni jecy z Marynarki Wojennej. Do lutego 1940 r. zatrudnieni byli przy pracach porzdkowych w miecie albo przy rozbieraniu zasiekw w Kolibkach, pomidzy Gdyni a Gdaskiem, gdzie przed wojn przebiegaa granica. Od marca do sierpnia 1940 r. przebywa w obozie jecw wojennych w toruskiej twierdzy. W sierpniu 1940 r. zwolniony jako niezdolny do pracy. Po zwolnieniu zamieszka w rodzinnych stronach w Dbem koo Czarnkowa, wojewdztwo pilskie, l stycznia 1941 r. przez Urzd Zatrudnienia skierowany do pracy fizycznej do Poajewa w tartaku i mynie, gdzie pracowa do 25 stycznia 1945 r. Tam przebywa a do wkroczenia Armii Czerwonej. Pierwsz powojenn prac rozpocz w Milicji Robotniczej, sprawujcej nadzr nad opuszczonymi gospodarstwami, na stanowisku z-cy komendanta (do 30 IX 1945 r.). Od l padziernika 1945 do 30 kwietnia 1948 r. byt pracownikiem umysowym w Komendzie Garnizonu Wojskowego w Gnienie i Bierusku w obozie wojskowym w Poajewie. Od l maja 1948 do 30 kwietnia 1970 r., tj. do momentu przejcia na emerytur by zatrudniony w administracji pastwowej na stanowisku sekretarza Urzdu Gminnego w Potajewie.

Zmar 14 kwietnia 1984 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Potajewie.

Wdowa mieszka w Poajewie. Zostawi liczn rodzin - troje dzieci, siedmioro wnukw oraz czworo prawnukw.

Dziaalno spoeczna: od 1948 r. sekretarz w Kole Wiejskim ZSL (4 lata); sekretarz gminny w Lidze Obrony Kraju przez 19 lat; od 1970 r. w Zarzdzie Rady Nadzorczej w Gminnej Spdzielni i Komisji Rewizyjnej, sekretarz Kota Gminnego ZBoWiD.

Odznaczenia: Brzowy Medal "Za dugoletni sub" (1939), odznaka honorowa "Zasuony Pracownik Rady Narodowej" (1969), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).