Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Malak Jzef

1906-1998

pracownik kontraktowy

Urodzony 26 stycznia 1906 r. w Szczepanowie, powiat Mogilno w Bydgoskiem. Syn rolnika Stanisawa i Katarzyny z Walczakw. Po ukoczeniu szkoy powszechnej zdoby zawd mistrza szewskiego.

12 padziernika 1927 r. powoany do czynnej suby wojskowej w 63. Puku Piechoty w Toruniu. 15 kwietnia 1928 r. z caym plutonem zosta skierowany do suby wartowniczej na Westerplatte. Wiosn 1929 r. po zakoczeniu suby podpisa umow o prac kontraktow z dowdc WST kmdr ppor. Jzefem Czechowiczem. Zatrudniony w charakterze szewca. Brat udzia w obronie Westerplatte na odcinku placwki "Tor kolejowy". Po kapitulacji razem z innymi onierzami wywieziony do Stalagu I A. W 1941 r. jako niezdolny do pracy zwolniony do domu. Powrci do Gdaska i zamieszka w dzielnicy Orunia. Podj prac w warsztacie szewskim u Szymaskiego. W 1943 r. wywieziony do kopania roww strzeleckich i osadzony w cytadeli w Grudzidzu. Jako mistrz szewski szy oficerskie buty, a znajc jzyk niemiecki by tumaczem pomidzy osadzonymi a nadzorujcymi. Po wkroczeniu wojsk radzieckich rwnie jako szewc pracowa w rosyjskiej komendanturze w Grudzidzu. Wiosn 1945 r. powrci do Gdaska i rozpocz prac w Stoczni Gdaskiej jako magazynier. W latach 50. pracowa w Spdzielni Pracy Rymarsko-Galanteryjnej w Gdasku w zawodzie szewca. Przed odejciem na emerytur do 1971 r. pracowa w Spdzielni Inwalidw "Zjednoczenie" w Gdasku. Rent inwalidy wojennego oraz nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficera otrzyma w 1989.

Zmar 9 grudnia 1998 r. Pochowany na Cmentarzu ostowickim w Gdasku.

Odznaczenia: Medal za Odr, Nys i Batyk (1956), Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).