Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Rybak Bolesaw

1915-1989

starszy legionista

Urodzony 14 sierpnia 1915 r. w Bolechowicach, powiat Kielce. Syn Jzefa i Jzefy. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej.

23 marca 1938 r. wcielony do 4. Puku Piechoty w Kielcach. Ukoczy kurs celowniczych ckm. Na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. jako starszy legionista ze specjalizacj celowniczego. Podczas obrony walczy w wartowni nr 3. By kontuzjowany. W niewoli jenieckiej przebywa w Prusach Wschodnich. Powrci do domu w lutym 1945 r. Po ukoczeniu kursu prawa jazdy podj prac w kieleckim przedsibiorstwie komunikacji samochodowej, jako kierowca samochodw ciarowych. Pracowa do 1978 r.

Zmar l lutego 1989 r. Pochowany na cmentarzu prawosawnym w Alei Kopcowej w Kielcach.

W Kielcach yje samotnie wdowa Zofia. Mieli dwoje dzieci, lecz adne z nich nie yje.

Odznaczenia: Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Krzy Walecznych (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej .1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984). pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).