Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Salwirak Stanisaw

1915-1999

starszy legionista

Urodzony 5 listopada 1915 r. w Kostrzeszynie w powiecie piczowskim. Syn rolnikw Antoniego i Agaty z domu Chmielarz. Mia dwch braci i jedn siostr. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej, ktr uzupeni w Obornikach lskich po wojnie. Od najmodszych lat pracowa u rodzicw na gospodarce.

W latach 1938-1939 sub wojskow odbywa w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. jako karabinowy'. W czasie obrony walczy w wartowni nr 4. Po kapitulacji ulokowany w obozie jenieckim Stalag I A. Po procznym pobycie wywieziony do Westfalii, skd skierowany zosta do pracy u bauera. W lutym 1942 r. przedosta si do domu rodzinnego, a w maju wzi lub z Wadysaw, z ktr zna si od lat szkolnych. Po trzech miesicach ukrywania zosta zapany przez andarmeri i dowieziony do Czstochowy. W transporcie wywoonych na roboty przymusowe ponownie trafi do Niemiec. Po raz drugi uciek i wrci do Kostrzeszyna. Tym razem nawiza kontakt z partyzantk i wstpi w szeregi Armii Krajowej. Pod pseudonimem "Wrona" brat udzia w potyczkach z Niemcami w okolicach Skalmierza.

We wrzeniu 1945 r. z on i dwuletnim synkiem wyjecha na Ziemie Odzyskane. Zaj gospodarstwo we wsi Rocisawice w gminie Brzeg Dolny. W latach 1962-1972 pracowa w Nadodrzaskich Zakadach Przemysu Organicznego "Rokita" w Brzegu Dolnym. Od 1972-1978 - jako murarz w Spdzielni Kek Rolniczych w Obornikach lskich. Na emerytur odszed w 1978 r. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r. Zmar 27 stycznia 1999 r.

Wdowa wraz z rodzin mieszka w Obornikach lskich. Synowie: Adam, Andrzej i Leszek ukoczyli rednie szkoy budowlane, zaoyli rodziny i prowadz wasne firmy. Siedmioro wnukw i dwch prawnukw.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), brzowa odznaka "Zasuony dla Woj. Wrocawskiego i Miasta Wrocawia" (1976), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), odznaka "Za zasugi dla Kielecczyzny" (1989), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP (1997), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).