Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gorbacianek Kazimierz

los nieznany

strzelec

W dniu 8 czerwca 1939 r. w 15-osobowej grupie onierzy, penicych sub czynn w II Batalionie Morskim w Gdyni-Redowie, zameldowa si w WST na Westerplatte.